Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

Cavalier Made to Measure s.r.o.

Sídlo: Selská 612, Liberec XII – Staré Pavlovice, 460 01 Liberec


IČ: 03707351

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35022

pro prodej zboží spotřebitelům prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cavalier.cz.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2. WEBOVÁ APLIKACE OBCHODU

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10. DORUČOVÁNÍ

11. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád upravuje reklamaci zboží zakoupeného spotřebitelem v internetovém obchodě prodávajícího www.cavalier.cz a byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění a zákona a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ