Štula consulting

Štula consulting

Svou prací pomáhám klientům dlouhodobě pracovat s penězi a majetkem. Pomáhám tak úspěšným měnit peníze v bohatství. Naplňuji jejich sny a přání prostřednictvím vhodné správy dostupných zdrojů. Nabízím totiž možnost vidět svůj majetek v kontextu cílů, které si v život chtějí splnit. K tomuto plnění cílů pro ně hledám prostřednictvím finančního plánování smysluplnou cestu. Současně tím napomáhám budování zdravého vztahu k financím a majetku. Výsledkem je také větší klid a sebedůvěra i v okamžicích krizí a nepohody. Na správu finančního majetku klientů se dívám vždy v souvislostech, s dlouhodobou perspektivou a pro klienta srozumitelně. 

Výhody

 

Kontakty

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Liberecký kraj

Felberova 4/8, Liberec V – Kristiánov, 46005

777 241 855

martin@martinstula.cz

Web  |  Facebook