Creatixo - restart kreativity

Creatixo - restart kreativity

Chceme každému dát možnost plně rozvinout svůj kreativní potenciál, který je cestou ke spokojenosti jak v osobním, tak profesním životě. Poznání aktuálního stavu, individuální plán rozvoje a trénink dovedností dávají záruku maximálního naplnění kreativního potenciálu každému.

Zaměřujeme se na 9 základních dovedností abychom rozpoznali své silné a slabé stránky. Následně přicházáme s návrh na inovaci procesů v organizaci za účelem vyšší kreativity abychom zjištěné výsledky imlementovali do zlepšení stávající procesů a firemní kultury.

Pomáháme tak lidem rozvíjet jejich tvůrčí potenciál a tím navracet radost. Protože firemní kultura tvoří a přitahuje lidi, kteří tvoří firmu.

Výhody

 

Kontakty

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

+420 724 308 103

obchod@creatixo.eu

Web  |  Facebook  |  Instagram