Leadership coach

Leadership coach

Jako profesionální kouč poskytuji klientovi podporu, provádění změnou, reflexi, rozšíření vnímání/kvalitnější náhled situací, efektivnější využití vnitřní moudrosti a zkušeností klienta a v neposlední řadě přijímání kvalitnějších rozhodnutí v osobním i profesním životě.

 

Při své práci s klienty se zaměřuji na identifikaci a rozvoj silných stránek každého klienta dle jeho osobnosti a životní situace. Podporuji ne jen manažery a lídry ve velkých společnostech, ale každého, kdo má touhu prožívat život dle svých vlastních preferencí, zbavit se obav a přesvědčení, které mu již neslouží a nahradit je těmi, které mu/jí budou prospěšné.

 

 

 

Výhody

 

Kontakty

Hlavní město Praha

Opletalova 4, Praha 1, 3. patro, místnost 34

+420 737 264 884

vit.sramek@leadershipcoach.cz

Web  |  Facebook  |  Instagram