Agra pojišťovna

Agra pojišťovna

Specializujeme se výhradně na zemědělská pojištění. Nabízíme pojištění plodin proti široké paletě rizik, které jsou spojené s nepřízní počasí a rovněž pojištění hospodářských zvířat. Ať pěstujete plodiny na orné půdě, vinnou révu, ovoce nebo chmel, vždy obdržíte nabídku s co nejvýhodnějšími podmínkami. Pěstitelům cukrové řepy a máku nabízíme speciální pojistky s krytím rizik, jako krupobití, požár, mráz, zaplavení, naplavení zeminy, poškození škůdci či větrem. Pojištění zvířat se vztahuje na škody spojené s výskytem nebezpečných nákaz a škody vzniklé v důsledku živelních událostí. Mezi další pojistitelná rizika patří jiná hromadná onemocnění, akutní otrava či jednotlivé škody na plemenných zvířatech.

Výhody

 

Kontakty

Hlavní město Praha

Středočeský kraj

Starodejvická 1899/4, 160 00 Praha 6

733 181 480

bizon@agrapojistovna.cz

Web  |  Facebook  |  Instagram