COVID-19: Úlevy a kompenzace pro OSVČ, podnikatele a zaměstnavatele.

Vážení kavalíři, 

na základě usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, o vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, začala vláda v minulých několika dnech vydávat tzv. krizová opatření, kterými postupně omezuje volný pohyb osob a některé podnikatelské aktivity na našem území za účelem boje proti šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARS-CoV-2. 

Některá z těchto opatření velmi citelně zasahují do každodenního provozu podnikatelských závodů, přičemž vybrané provozovny (s určitými výjimkami všechny maloobchodní provozovny, restaurační zařízení, fitness centra apod.) musely být na pokyn vlády pro veřejnost zcela uzavřeny. Provozovny, které zůstaly otevřené, zaznamenávají rapidní pokles tržeb, a to i v důsledku posledních opatření, kterým byl omezen volný pohyb osob. 

V souvislosti s těmito opatřeními podnikatelé logicky řeší zákonné možnosti náhrady škody způsobené utlumením podnikatelských aktivit ze strany státu. Právní řád na tyto mimořádné situace pamatuje a kompenzace fyzickým a právnickým osobám předvídá. 

Rozhodli jsme se pro vás, naše klienty, shrnout zásadní informace, které tak jako nám mohou pomoci překlenout toto těžké období. Jako nejzásadnější pomoc považujeme jednak kompenzační bonus pro OSVČ, dále také program Antivirus, bezúročné půjčky či ošetřovné pro OSVČ více viz níže.

KOMPENZAČNÍ BONUS PRO OSVČ

Bonus bude poskytován ve výši 25 tisíc Kč (500 Kč/den) za období od 12. 3. do 30. 4. 2020.

Podmínky pro získání bonusu:

 • Musíte být osoba samostatně výdělečně činná. Vykonávaná činnost je činností hlavní, nebo vedlejší, ale pozor - jen v určitých případech.
 • Váš pokles hrubých tržeb klesnul alespoň o 10% a to v období leden-březen 2020 ve srovnání s obdobím leden-březen 2019. 
 • Pokud jste dosáhli v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000 Kč. V případě, že jste nepodnikali celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000 Kč měsíčně.

Žádost o kompenzační bonus můžete podat nejpozději do 60 dnů po skončení bonusového období.

(Finanční správa formulář žádosti bude uveřejňovat 3. 4. 2020)

PROGRAM ANTIVIRUS-PODPORA ZAMĚSTNANOSTI

Pakliže jste zaměstnavatel určitě vás potěší příspěvek na vaše zaměstnance, ovšem i tento bonus má svá kritéria a požadavky.

Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR. Výše kompenzací je odvozena od průměrné superhrubé mzdy zaměstnance a to včetně povinných odvodů a závisí na důvodech, pro které jste museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Můžete požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A – druh překážky:

 • V případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku.
 • V případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy.

Režim B – druh překážky:

 • Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku.
 • Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku.
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku.

V rámci prvního režimu bude příspěvek ve výši 80 % superhrubé mzdy, maximálně 39 000 Kč, v rámci druhého režimu ve výši 60 % superhrubé mzdy maximálně 29 000 Kč.

Žádosti budete moci podávat od 6. dubna. 

OŠETŘOVNÉ

424 Kč za každý den péče o dítě či hendikepovaného člověka můžete dostávat po celou dobu karantény. Opět však musíte splňovat určité podmínky, kterými jsou:

 • Starost o dítě mladší 13 let, které navštěvuje školu nebo jiná dětská zařízení, která byla uzavřena. 
 • Starost o nezaopatřené dítě/osobu maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.
 • Starost o osobu, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je závislá na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I.

Žádosti můžete zasílat od 1. 4. 2020, podání žádosti učiníte na Ministerstvo průmyslu. Žádost naleznete na stránkách: https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/

COVID II

Jedná se bezúročný úvěr komerčních bank se zárukou ČMZRB.

Záruční program COVID II je určen pro živnostníky a malé a střední podniky k provoznímu financování.

Úvěry můžete použít na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku, na pořízení a financování zásob a na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)
Úvěry se pohybují ve výši od 10 tis. Kč do 15 mil. Kč, až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu. Splatnost je až 2 roky, odklad splátek až 12 měsíců. Bez úroku a bez poplatků.

Příjem žádostí do prvního kola startuje již 2. 4. 2020.

Jistě vás budou zajímat i další úlevy a pomoci jako například:

 • Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.
 • Možnost podat přiznání k dani z příjmů v termínu do 1.7. bez sankce (pokuta, úrok z prodlení).
 • Pozastavení EET na dobu nouzového stavu plus dalších tří měsíců
 • Plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň.
 • Odklad záloh na silniční daň, tedy poplatníkům bude umožněno uhradit zálohy splatné v dubnu a v červenci až do 15. 10. 2020. U takto zpožděných úhrad budou plošně prominuty všechny úroky z prodlení a z posečkání.

Dne 1.4. vláda také schválila několik dalších bodů, které však musí ještě projednat a schválit parlament. Mezi body se nachází například prodloužení nouzového stavu do 11. 5. 2020, možnost zažádat o odklad splátek bankovních úvěrů, nebo také odložení plateb nájemného.

Na závěr tu pro vás máme ještě tip, kterým je projekt „Zachraň práci“. Tento celostátním projekt vám umožní místo propouštění zaměstnanců dočasně je přidělit jinému zaměstnavateli. Poptávky a nabídky dispečeři přijímají na bezplatné lince 800 222 121. Více informací můžete získat na zachranpraci.cz

Pevně věříme, že vám tyto informace jsou užitečné a i nadále pro vás situaci bedlivě sledujeme a o dalších aktualitách vás budeme informovat. Informace čerpáme přímo z Hospodářské komory České Republiky, kde se o jednotlivých vládních krocích můžete dočíst více.

 

Váš Cavalier


Komentáře k článku

Košile na míru

Šijeme pouze z nejkvalitnějších látek.

Vybrat konzultanta

prvek konfigurace

3 druhy zapínání

prvek konfigurace

15 barev nití pro ozvláštnění detailů

prvek konfigurace

3 Střihy
(Regular, Slim, Super slim)

prvek konfigurace

8 druhů límců

prvek konfigurace

8 manžet, 5 fontů monogramů

prvek konfigurace

přes 300 druhů látek